Ocenenia

Pätnásťročná majsterka sveta

Naša zverenkyňa Laura Spišiaková získala koncom marca 2015 v portugalskom Vagose na otvorených majstrovstvách sveta WAC v kategórii juniorov tri medailové umiestnenia.

Stala sa majsterkou sveta v cvičení kata, získala striebornú medailu za team-forms empty handsa (synchron kata) a bronzovú za hardform (hard kata). V danom období mala štrnásť rokov a necelé dva mesiace.
Karate je bojové umenie, pochádzajúce z Číny, pri ktorom sa hmota častí tela používa na obranu a útok. Vyvinulo sa z kung fu a podobných starých športov. Čínske znaky pre karate znamenajú slová "čínska ruka". Malou zmenou znakov sa z toho dajú urobiť "prázdne, neozbrojené ruky", čím sa zároveň vyjadruje aj vnútorná podstata karate. Je to druh bojového športu a sebaobrany, ktorý dovoľuje výhradne používať len vlastné telo.
Laura nemá ďaleko ku karate, lebo jej starý otec Ivan Spišiak sa dlhé roky venuje tomuto športu a založil klub Asia Budo Center Slovakia. Ako ináč aj Laura, keď mala asi šesť rokov, začala navštevovať tréningy v tomto klube. V prvých rokoch mala menšie či väčšie prestávky, kvôli zraneniam či škole. I keď veľmi tvrdo a poctivo trénovala, dlho sa neodvážila ísť na súťaž, lebo si neverila. Hneď prvá súťaž, ktorú absolvovala, ju presvedčila o opaku. V Poľsku na otvorených majstrovstvách sveta juniorov v kategórii synchron kata obsadilo jej trojčlenné družstvo tretie miesto. V tomto roku si pripísala na svoje konto aj ďalšie výrazné úspechy. Na Svetovom pohári Open Kemp World CUP 2015 vo vekovej kategórii 13-15 rokov v Budapešti obsadila prvé (synchron kata), druhé (kata soft) a štvrté miesto (kata).
Tréning karate sa skladá z troch základných častí: kata, kumite a kihon (u nás málo známe). Okrem športovej súťaže slúži karate, samozrejme, aj na sebaobranu. Zvláštny význam nadobúda karate ako výcvik tela, lebo okrem rovnomenného rozvinutia všetkých svalov dodáva aj nadpriemernú pohyblivosť a reakčnú schopnosť. Vo viacerých krajinách ďalekého východu sa karate úspešne zaviedlo na školách a univerzitách. Pedagógovia odhalili v tomto bojovom športe vynikajúci prostriedok pre budovanie osobnosti po telesnej a duševnej stránke.
Kata, ktorému sa venuje aj Laura, je forma tieňového boja. Je to choreografia boja s fiktívnymi protivníkmi útočiacimi na cvičiaceho z rozličných strán. Útočné a obranné techniky, kryty, kroky, obrátky, kopy i údery sú v kata skĺbené do presného sldeu s ustáleným rytmom i pôdorysom vykonávania. Vyhráva pretekár, ktorý získa viac hlasov od rozhodcov. Kumite je názov pre športový zápas medzi dvoma súpermi podľa pravidiel, pričom útok ani technika nesmú spôsobiť zranenie súpera.
Onedlho pätnásťročná Laura pôsobí na svoj vek a komunikáciu dospelejším dojmom. Každé jej vyslovené slovo či veta majú svoj význam, hovorí otvorene a vôbec nepôsobí namysleným dojmom. "Moje úspechy sú ocenením doterajšej tvrdej prípravy a snahy, a zároveň motiváciou do budúcnosti. Úspechy by som nedosiahla bez mojich trénerov, ústretovosti učiteľov a riaditeľky ZŠ Beňovského, ktorí ma plne podporujú v mojej športovej činnosti a uvoľňujú na súťaže, ktoré absolvujem najmä v zahraničí".
Mladá slečna má jasno v plánoch do ďalších rokov, ale o nich veľmi neche hovoriť. O športových však hovorí rada: "Pochopiteľne v mojej športovej kariére chcem pokračovať napriek odriekaniu. Tréningy sú veľmi náročné, no zároveň mi prinášajú radosť v kruhu kamarátov v klube. Sú to väčšinou úsmevné chvíle a samozrejme je to aj športové vyžitie, ktoré môže byť aj celoživotnou cestou. V mojom úsilí ma veľmi podporuje rodina a teší sa z každého môjho úspechu".
Karate ako každý šport prešlo a aj prechádza mnohými zmenami. Spolu s úsilím o jeho zaradenie do olympijských hier sa vytvára množstvo inovácií v rozhodovaní, samotnom priebehu súťaže, či podmienkach súťažných vystúpení. Karate je pre divákov nesmierne zaujímavé spojením tradičného poňatia bojového ducha a modernej, dynamickej športovej disciplíny. Veríme, že sa karate čoskoro stane olympijským športom a Laura Spišiaková nebude na sviatku svetového športu niekedy v budúcnosti chýbať.
Zdroj: Jozef Petrovský
copyright © 1999 - 2024 asiabudocenter.sk     Miro Perdoch Web Design