Military

Vojenská divízia Medzinárodnej federácie čínskeho Karate Kempo (ICKKF military division) sa zameriava na rozvoj vzdelávacích programov pre boj zblízka sebeobrany vojenského alebo operačného charakteru. Je to subsystém pochádzajúci v Lohan Tao, čerpajúci z čínskeho Kempo a Kajukenbo. Aj napriek vojenskému pozadiu, je aplikovateľné pre každého, koho cieľom je rýchlo a efektívne rozvíjať svoje osobné schopnosti obrany. Program ICKKF vojenskej divízie zahŕňa techniky proti neozbrojeným aj ozbrojeným protivníkom.
copyright © 1999 - 2024 asiabudocenter.sk     Miro Perdoch Web Design