Kung Fu

Hung gar kung fu je bojová technika, vyvinutá v južnej Číne. Tento štýl sebaobrany patrí dnes k najpopulárnejším šaolinským umeniam. Umenie kung fu bolo utajované generáciami šaolinského chrámu. Kung fu bolo pôvodne určené len pre vybraných, ktorým sa toto ume-nie mohlo zveriť. Tajomstvo kung fu sa odhalilo verejnosti až v 17. storočí, po zničení šaolinského chrámu vojskami dynastie Ching.

Kung fu južných Číňanov sa delí podľa zakladateľov na päť štýlov Hung, Lau, Mok, Choj a Li. Štýl Hung gar ďalej rozvinul v 18. storočí Sifu Hung Hí Gung, žiak dvoch šaolinských mníchov. Filozofia Hung má rovnaký pôvod ako ostatné učenia kung fu. Dodnes hrajú v Hung gar kung fu dôležitú úlohu staré techniky „piatich foriem päste“ (drak, tiger, leopard, had a žeriav), čo sa odvodzuje až od pôvodného, šao-linského kung fu.
copyright © 1999 - 2024 asiabudocenter.sk     Miro Perdoch Web Design