Karate

Karate je bojové umenie, pochádzajúce z Číny, pri ktorom sa hmota častí tela používa na obranu a útok. Vyvinulo sa z kung fu a podobných starých športov. Čínske znaky pre karate znamenajú slová "čínska ruka". Malou zmenou znakov sa z toho dajú urobiť "prázdne, neozbrojené ruky", čím sa zároveň vyjadruje aj vnútorná podstata karate. Je to druh bojového športu a sebaobrany, ktorý dovoľuje výhradne používať len vlastné telo.

Tréning karate sa skladá z troch základných častí: KIHON (základná škola, postoje a techniky), KATA (zdanlivý boj v predpísanej forme) a KUMITE (voľný boj). Okrem športovej súťaže slúži karate, samo¬zrejme, aj na sebaobranu. Zvláštny význam nadobúda karate ako výcvik tela, lebo okrem rovnomerného rozvinutia všetkých svalov dodáva aj nadpriemernú pohyblivosť a reakčnú schopnosť. o viacerých krajinách ďalekého východu sa karate úspešne zaviedlo na školách a univerzitách. Pedagógovia odhalili v tomto bojovom športe vynikajúci prostriedok pre budovanie osobnosti po telesnej a duševnej stránke.

Cenník

Typ vstupu
Info
Cena

Rozvrh

Deň
Čas
Info
Hala
Utorok
18:00 - 19:00
Pre všetkých
č.1
copyright © 1999 - 2018 asiabudocenter.sk     Miro Perdoch Web Design